Proč půjdu...?

pátek 26. ledna 2018

zdroj: Simon's cat
- Protože smím.
- Protože je to to nejmenší, co mohu udělat.
- Protože je to v našich rukách a ne vždy tomu tak bylo.
- Protože slova "nemám koho" nejsou omluvou. Volím z těch, kteří se extrahovali z našich řad. Nejsou to "oni", ale "my sami".
- Protože nehledám dokonalost, ale chci, aby moje generace předala svým dětem naši zem v lepší kondici, než ji od svých rodičů převzala.
- Protože nechci pohrdat úsilím těch, kdo za svobodnou volbu obětovali svou kariéru, vlastní pohodlnost, osobní svobodu a někdy i život.
- Protože nečekám, že nás někdo spasí. S rukama v klíně se nikdy nikdo nikam neposunul.
- Protože cítím odpovědnost.
Proto.
A proč jdete vy? J

Ksrdcivzetí

pátek 19. ledna 2018

zdroj
Nemám moc rád předsevzetí. Teď nemyslím onen ušlechtilý úmysl na sobě zapracovat a stát se lepším člověkem. Myslím konkrétně to slovo.

Podle Ústavu pro jazyk český je původem slova spojení "před se vzíti", neboli něco si vzít před sebe.

Co s takovým předsevzetím? Aby se člověk dostal k cíli, je potřeba jej zdolat, přemoci, přelézt, či jinak překonat. Člověk se pak do cíle dostane značně vyčerpán a mnohdy tam ani nedorazí.

Já jsem letos žádné předsevzetí neučinil, nechtěl jsem si před sebe stavět nic, co by mi mohlo bránit v pohybu kupředu. Místo toho jsem se rozhodl vzít si několik málo věcí k srdci. Myslím, že tam budou mnohem užitečnější, než jen tak ledabyle postavené přede mne. Zkrátka, učinil jsem několik "ksrdcivzetí".

Ne všechna jsou jednoduchá a některá celkem bolí. Všechna jsou ale od srdce / u srdce.

Krásný pátek a volnou cestu všem!